تماس با ما

مشتری بزرگ‌ترین رئیس

تنها یک رئیس وجود دارد. مشتری. او می تواند هر کسی در شرکت، از مدیرعامل گرفته تا پائین را اخراج کند تنها با خرج کردن پولش در جایی دیگر. سم والتون

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما