همکاری

مرجع روانکاری خودروهای سبک و سنگین از تمامی علاقمندان به منظور گسترش فرهنگ پژوهش و همچنین ایجاد بستری مناسب برای تبادل تجربیات علمی و آموزشی در راستای تحقق اهداف خود در زمینه های اکتشاف و تولید، حمل نقل، محیط زیست، نفت و گاز و علم روانکاری یا Tribology, Oil Analysis اقدام به اعلام فراخوان برای ارسال مقالات علمی مینماید.

لذا بدین وسیله از کلیه صاحب نظران، پژوهشگران و علاقه‌مندان محترم دعوت به عمل می‌آید مقالات علمی پژوهشی خود را ارسال نموده تا با ذکر نویسنده منتشر گردد.

از کلیه صاحب نظران محترم دعوت به عمل می آوریم که با مرجع روانکاری خودروهای سبک و سنگین همکاری بفرمایند و با پیشنهادات سازنده خود ما را در هرچه بهتر شدن کیفیت اطلاع رسانی یاری نمایند.