یک‌باور غلط درباره گرم کردن موتور خودرو در فصل‌زمستان

یک‌باور غلط درباره گرم کردن موتور خودرو در فصل‌زمستان

شرایط دشوار رانندگی در فصل زمستان آثار وخیمی بر روی اتومبیل شمامی‌گذارد، اما احتمالا به صورت ناخودآگاه ما نیز اوضاع را وخیم‌تر می‌کنیم.

اگر شما نیز جزو آن دسته از افراد هستید که به گرم کردن خودرو برای مراقبت از موتور آن در فصل سرد زمستان اعتقاد دارند، بنابراین احتمالا شما نیز قربانی یک داستان خیالی شده‌اید که زیان آن برای موتور خودرو بیشتر از سود آن است.