۱۰ توصیه برای نگهداری بهتر از خودرو

۱۰ توصیه برای نگهداری بهتر از خودروبدون شک هر وسیله الکتریکی و مکانیکی نیاز به نگهداری دارد تا با گذشت زمان، از کیفیت و کارایی آن کاسته نشود.

خودرو نیز از این قاعده مستثنی نبوده و سهل انگاری در امر نگهداری اتومبیل حتی می‌تواند به قیمت جان مالک و سرنشینان آن تمام شود.

چگونه با دود اگزوز عیب موتور را تشخیص دهیم؟

چگونه با دود اگزوز عیب موتور را تشخیص دهیم؟برای بعضی از افراد، حال موتور ماشینشان ممکن است از حال خودشان برایشان با اهمیت‌تر باشد و با کوچک‌ترین تغییری در صدای موتور و یا شرایط کاری آن، حساس شده و عامل بروز ایراد را با پیگیری تمام دنبال کنند.