دعودت به همکاری

تبادل تجربیات علمی و
آموزشی در راستای تحقق اهداف خود در زمینه های اکتشاف و تولید،
حمل نقل،
محیط زیست، نفت و گاز و علم روانکاری
دعوت به همکاری، ترجمه مقاله
از آنجایی که هدف مرجع روانکاری خودروهای سبک و سنگین اطلاع رسانی با بهره گیری از به روز‌ترین مقالات علمی منتشر شده در سراسر دنیا به هموطنان عزیز می‌باشد و رسیدن به این هدف نیاز به مرور مقالات انگلیسی زبان و ترجمه آن به زبانی ساده برای عامه خوانندگان دارد.
لذا بدینوسیله از کلیه کسانی که علاقه‌مند به همکاری داوطلبانه با مرجع روانکاری خودروهای سبک و سنگین به منظور ترجمه مقالات علمی و آموزشی در راستای تحقق اهداف خود در زمینه‌های اکتشاف و تولید، حمل نقل، محیط زیست، نفت و گاز و علم روانکاری دعوت به عمل می‌آید.
در صورت رضایتمند بودن کیفیت و زمانبندی ترجمه، اسم شما به عنوان مترجم در سایت مرجع روانکاری خودروهای سبک و سنگین درج می‌گردد.
Tribology, Oil Analysis

مرجع روانکاری خودروهای سبک و سنگین از تمامی علاقمندان به منظور گسترش فرهنگ پژوهش و همچنین ایجاد بستری مناسب برای تبادل تجربیات علمی و آموزشی در راستای تحقق اهداف خود در زمینه های اکتشاف و تولید، حمل نقل، محیط زیست، نفت و گاز و علم روانکاری یا Tribology, Oil Analysis اقدام به اعلام فراخوان برای ارسال مقالات علمی مینماید.

محیط زیست
Environment
حمل نقل
Transportation
اکتشاف و تولید
Exploration and Production
مقالات علمی
Scientific Articles
علم روانکاری
Tribology, Oil Analysis
نفت و گاز
Oil and Gas
Tribology, Oil Analysis

مقالات علمی پژوهشی خود را ارسال نماید

10 + 1 =

بهتر شدن کیفیت اطلاع رسانی

مرجع روانکاری خودروهای سبک و سنگین

از کلیه صاحب نظران محترم دعوت به عمل می آوریم که با مرجع روانکاری خودروهای سبک و سنگین همکاری بفرمایند و با پیشنهادات سازنده خود ما را در هرچه بهتر شدن کیفیت اطلاع رسانی یاری نمایند.