طبقه بندی روغن موتور بر اساس سطح کیفیت (موتورهای دیزلی)

APILogoطبقه بندی انستیتو نفت آمریکا API American Petroleum Institute براساس این طبقه بندی، کیفیت روغن موتور به دو گروه بنزینی و دیزلی تقسیم می گردد.
که در این بخش رده بندی کیفیت روغن موتورهای دیزلی مد نظر می باشد.
سطح کیفیت روغن های این گروه توسط حرف C Commercial مشخص می گردد.
سطح کیفیت این روغن‌های این گروه توسط حروف C نوشته می‌شود مشخص می‌گردد.
روغن موتور‌های دیزلی به ترتیب افزایش سطح کیفیت از CA شروع شده و تا CJ-4 تعریف می‌شود.

گروه بندی وضعیت سرویس

CJ-4

رایج معرفی شده در سال 2006 برای موتور های سرعت بالای چهار زمانه. این روغن موتور طراحی شده تا استانداردهای تولید آلایندگی مدل سال 2007 در اتوبان را دارا باشد. روغن های CJ-4 برای استفاده در تمام انواع موتور های دیزل با دامنه آلایندگی سولفور در گازهای خروجی از اگزوز تا 500 ppm (از نظر وزن 050%) طراحی شده اند. با این حال استفاده از این روغن ها در موتور هایی با آلایندگی بیش از ppm 15 (از نظر وزن 0015%0) سولفور ممکن است بر پایداری سیستم تصفیه گازهای بعد از احتراق و یا فاصله تعویض روغن تاثیر بگذارد. روغن های CJ-4 در حفظ و پایداری سیستم کنترل انتشار آلایندگی از قبیل فیلتر هایی با منافذ بسیار ریز و دیگر سیستمهای پیشرفته کنترل گازهای خروجی اگزوز بکار می روند تاثیر میگذارند. حفاظت مطلوب برای کنترل ذرات سمی که در کاتالیزور بلوکه شده و ذرات رسوبی ریزی که از خوردگی موتور تولید شده ایجاد می کند. این روغن موتور موجب پایداری دما در پیستون ها می گردد و همچنین مانع از مسدود شدن سیستم کنترل دود، کاهش ضخامت اکسید ها، کف کردن و افت غلظت ناشی از شکست می شود. روغن های API CJ-4 از حد معیار های عملکرد Cl-4 PLUS, Cl-4, CH-4, CG-4 , و CF-4 فراتر رفته و میتوانند به طور موثری موتور های نیازمند سرویس این نوع API را روغن کاری نمایند در صورت استفاده از روغن CJ-4 با سوخت دارای سولفور بالاتر از 15 ppm در ارتباط با فاصله سرویس با کارخانه سازنده موتور مشورت نمایید.

CI-4

رایج معرفی شده در سال 2002 برای استفاده در موتور های چهار زمانه سرعت بالا. این روغن مطابق با استانداردهای آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز وضع شده ، سال 2004 طراحی شده. روغن های CI-4 طراحی شده در سال 2002. روغن هایCI–4 بگونه ی طراحی شده اند که طول عمر موتور هایی که با سیستم گردش دوباره گازهای خروجی(EGR ) را حفظ می نمایند. همچنین CI-4 با هدف استفاده از سوخت گازوئیل که حداکثر حاوی 5/0 % وزنی گوگرد هستند، طراحی شده اند. قابل استفاده به جای روغن های دارای رتبه بندی CD, CE, CF-4, CG-4 و CH-4 هستند. بعضی از روغنهای دارای رتبه بندی CI-4 ممکن است دارای رتبه CI-4 plus نیز باشند.

CH-4

رایج معرفی شده در سال 1608 طراحی شده برای موتور خودروهای چهار زمانه سرعت بالا جهت تطبیق با استانداردهای خروجی اگزوز وضع شده در سال 1608 . فرموله شده جهت استفاده با سوخت های دیزل (گازوئیل)حاوی 5/.% وزنی گوگرد قابل استفاده بجای روغن های با رتبه بندهای CD، CE ، CF-4 و CG-4 .

CG-4

از رده خارج معرفی شده در سال 1605 جهت استفاده در موتور های چهار زمانه بسیار قوی سرعت بالا که سوخت دیزل (گازوئیل) حاوی کمتر از 5/.% وزنی گوگرد استفاده می کنند. مطابق با نیاز های استاندارد آلایندگی سال 1604. قابل استفاده بجای روغن هایی با رتبه بندی CF-4 , CE , CD .

CF-4

از رده خارج معرفی شده در سال 1600 جهت استفاده در موتور خودروهای چهار زمانه سرعت بالا با مکش طبیعی یا تور بو شارژ. قابل استفاده بجای روغن موتور هایی با رتبه بندی CE , CD

CF-2

از رده خارج معرفی شده در سال 1604 برای موتور های پر قدرت دو زمانه قابل استفاده بجای روغن های با رتبه بندی CD-II

CF

از رده خارج معرفی شده در سال 1604 برای موتور های انژکتوری غیر مستقیم و سایر موتور های دیزل که سوخت دیزل (گازوئیل) حاوی کمتر از 5/.% وزنی گوگرد استفاده می کنند قابل استفاده بجای روغن های با رتبه بندی CD

CE

از رده خارج معرفی شده در سال 1950 برای موتور خودروهای چهار زمانه سریع مکش طبیعی یا تور بو شارژ قابل استفاده بجای رتبه های CD , CC

CD-II

از رده خارج معرفی شده در سال 1950 برای موتور های دو زمانه

CD

از رده خارج معرفی شده در سال 1955 برای بعضی از موتور های با مکش طبیعی یا توربو شارژ

CC

از رده خارج احتیاط : برای استفاده در موتور های دیزلی ساخته شده پس از سال 1600 مناسب نمی باشد.

CB

از رده خارج احتیاط : برای استفاده در موتور های دیزلی ساخته شده پس از سال 1961 مناسب نمی باشد.

CA

از رده خارج احتیاط : برای استفاده در موتور های دیزلی ساخته شده پس از سال 1959 مناسب نمی باشد.
GASOLINE ENGINES

موتور های دیزلی (پیروی از توصیه های تولید کننده خودرو، سطح کیفیت عملکرد روغن موتورهای دیزلی)

توجه: API این راهنما را به منظور ارائه سرویس به دارندگان خودرو ارئه نموده است.
EOLCS Licensee Directory
منبع: انستیتو نفت آمریکا: OIL CATEGORIES API
گرد آوری مطالب: کورش سلیمانی
ترجمه و تنظیم: مهران اسدی
استفاده از مطلب همراه با ذکر منبع و لینک مجاز می باشد.