ایرانول Royal Plus

روغن موتور چند درجه ای ویژه بنزینی و دیزلی

ایرانول Royal Plus

ایرانول Royal Plus روغن موتور چند درجه ای ویژه بنزینی و دیزلی

ایرانول Royal Plus روغن موتور چند درجه ای ویژه بنزینی

روغن موتور چند درجه ای ویژه بنزینی و دیزلی
ایرانول Royal Plus با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سينتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده‌ است.

موارد کاربرد

این محصول که مطابق با یکی از بالاترین سطوح کارآییAPI تولید گردیده‌است، جهت مصرف در خودروهای بنزینی طراحی شده از سال 2010 میلادی به بعد و دیزلی سوپر شارژ در مواقعی که استانداردهای فوق توسط سازنده‌ی خودرو توصیه شده‌است، مناسب می‌باشد

نوع بسته بندی

کارتن حاوی 4 عدد ظرف 4 ليتری پلاستيکی

خصوصیات

 • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی ممتاز
 • خاصیت پاک‌کنندگی بسیار عالی و ممانعت از رسوب ترکیبات مضر ناشی از احتراق و اکسیداسیون
 • خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
 • خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور
 • افزایش طول عمر و قدرت موتور تا حد ممتاز
 • روانکاری قطعات در دماهای پایین بویژه در لحظه استارت زدن
 • حفظ گرانروی روغن در تمام طول مصرف
 • قابلیت ممتاز حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالورژیکی قطعات
 • کاهش مصرف روغن و کاهش هزینه
 • حفاظت بالا از قطعات در برابر عوامل اسیدی

سطوح کارایی

 • SM/CFAPI
 • A3/B3-04, A3/B4-04, C3-08, A1/B1-04, A5/B8-04, C2-08ACEA
 • p229.31MB
 • 502.00 / 505.00VW
 • Longlife-04BMW
 • 11378-13383ISIRI
 • Porsche
جدول مشخصات

ایرانول Royal Plus
روغن موتور چند درجه ای ویژه بنزینی و دیزلی

درجه SAE 40-w5 روش آزمون ASTM
گرانروی کینماتیک درºC 100 ، cSt 14/5 D-445
شاخص گرانروی (VI) 165 D-2270
نقطه اشتعال ، C ° 210 D-92
نقطه ریزش ، ºC 30- D-97
عدد قلیایی کل (TBN) ، mg KOH/g 11 D-2896
دانسيته در ºC 15، kg/m3 870 D-1298
گرانروی در سرما، cP -30 ºC
-6600
D-5293