طبقه بندی روغن موتور بر اساس سطح کیفیت (موتورهای بنزینی)

APILogoطبقه بندی انستیتو نفت آمریکا API American Petroleum Institute براساس این طبقه بندی، کیفیت روغن موتور به دو گروه بنزینی و دیزلی تقسیم می گردد.
که در این بخش رده بندی کیفیت روغن موتورهای بنزینی مد نظر می باشد.
سطح کیفیت روغن های این گروه توسط حرف S Service مشخص می گردد.
روغن موتورهای بنزینی به ترتیب افزایش سطح کیفیت از SA شروع شده و تا SN تعریف می شود.

موتور های بنزینی (پیروی از توصیه های تولید کننده خودرو، سطح کیفیت عملکرد روغن موتورهای بنزینی)
گروه بندی وضعیت سرویس

SN

فعال قابل استفاده در تمام موتور خودروهایی که از سال 2010,2011 طراحی شده است این روغن موتور با مقاومت بهتر در برابر اکسیداسیون، پوشش دهی بیشتر و محافظت در برابر رسوب گذاری بر روی قطعات و افزایش کارایی روغن موتور در دمای پائین بهبود یافته است. گرید های سبک این روغن موتور صرفه جویی قابل ملاحظه ی در مصرف سوخت فراهم می آورد. برخی روغنهای SN دارای استاندارد ILSAC از نظر کیفیت حفظ انرژی هستند.

SM

فعال برای مصرف در موتور خودروهای طراحی شده سال 2010 و قدیمی تر

SL

فعال برای مصرف در موتور خودروهای طراحی شده سال 2004 و قدیمی تر

SJ

فعال برای مصرف در موتور خودروهای طراحی شده سال 2001 و قدیمی تر

SH

از رده خارج برای مصرف در موتور خودروهای طراحی شده سال 1996

SG

از رده خارج برای مصرف در موتور خودروهای طراحی شده سال 1993

SF

از رده خارج برای مصرف در موتور خودروهای طراحی شده سال 1988

SE

از رده خارج احتیاط : برای موتورهای بنزینی طراحی شده بعد از سالهای 1979 مناسب نمی باشد.

SD

از رده خارج احتیاط : برای موتورهای بنزینی طراحی شده بعد از سالهای 1971 مناسب نیست استفاده از این روغن در موتورهای پیشرفته ممکن است آسیب جدی به موتور برساند.

SC

از رده خارج احتیاط : برای موتورهای بنزینی طراحی شده بعد از سالهای 1967 مناسب نیست استفاده از این روغن در موتورهای پیشرفته ممکن است آسیب جدی به موتور برساند.

SB

از رده خارج احتیاط : برای موتورهای بنزینی طراحی شده بعد از سالهای 1951 مناسب نیست استفاده از این روغن در موتورهای پیشرفته ممکن است آسیب جدی به موتور برساند.

SA

از رده خارج احتیاط : فاقد هرگونه افزودنی برای موتورهای بنزینی طراحی شده بعد از سالهای 1930 مناسب نیست استفاده از این روغن در موتورهای پیشرفته ممکن است آسیب جدی به موتور برساند.
GASOLINE ENGINES

موتور های بنزینی (پیروی از توصیه های تولید کننده خودرو، سطح کیفیت عملکرد روغن موتورهای بنزینی)

توجه: API این راهنما را به منظور ارائه سرویس به دارندگان خودرو ارئه نموده است.
EOLCS Licensee Directory
منبع: انستیتو نفت آمریکا: OIL CATEGORIES API
گرد آوری مطالب: کورش سلیمانی
ترجمه و تنظیم: مهران اسدی
استفاده از مطلب همراه با ذکر منبع و لینک مجاز می باشد.